dinsdag 21 november 2017

beeldenHet zonder beelden zijn. Meestromen in het Eeuwige moment dat zich voegt in dat wat in dat moment, en dat moment alleen, nodig is. Een ander moment misschien weer iets anders. Geen inbeelding, geen bevooroordeling, geen vastzetten vastgezet hebben, maar echt meestromen met dat moment.
En hoe vaak vindt dit plaats?
Echt elkaar zien/voelen/ervaren, geen enkel beeld ertussen?
Dat zijn de meest kostbare momenten in het leven, waarin je elkaar zoveel kunt geven. Dan ben je eigenlijk één Wezen, één Ziel en kunt elkaar hierin aanvullen, verrijken, inspireren, bekrachtigen. Wat maar nodig is.

In communicatie. Wanneer is er niet sprake van vastgezette beelden? Is t slechts een gevecht tussen beelden. Een schimmenspel, maar werkelijk leven zit er niet in.
Het leven bevroren in dat beeld. Alles wat daarna komt kleeft zich eraan vast, bevestigd t beeld. Of er moet gevochten worden om t beeld overeind te houden, het moet verdedigd worden. Op deze manier zullen we nooit tot elkaar komen.
Pas als we durven voelen/zien wat onder t beeld zit. Als we toelaten wat de beladenheid betekent in hoe je op de ander op het leven reageert. Jezelf doorzien, wat onder het beeld verborgen zit, en zo de realiteit kunnen raken. Pas dan zullen we Zien en Weten.


Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/H5QlKiupQO

vrijdag 17 november 2017

waardeIs het niet zo dat bijna iedereen in eerste instantie de waarde probeert te vinden in iets buiten zichzelf, in wat je doet?
En is dat niet uiteindelijk de grootste valstrik waardoor we onszelf verliezen, onze Essentie?
En alles in het leven bekrachtigd dit dat hierin de waarde gevonden moet worden. De cultuur, de religie, waar ook ter wereld.
Totdat we misschien tot bezinning mogen komen.
Dat die waarde binnenin ligt.
Dat wat werkelijk waardevol is, de grootste schat.
In het puur, eerlijk, oprecht jezelf zijn.

Durven voelen wat nu is, zonder je schuldig te voelen. Dit door je heen laten gaan, zonder verdringing. Kwetsbaar durven zijn, kwetsbaar mogen zijn.
Niet groot hoeven zijn, niet sterk hoeven zijn, niet alles hoeven weten.
Maar gewoon jezelf zijn.
En in dit puur jezelf zijn, het vrijkomen van alle patronen, alles wat bovenop je gelegd is. Daarin liggen de mogelijkheden.
Dan mag je in dit open zijn, meer en meer ervaren dat er iets in je is, dat er iets is in iedereen wat van onschatbare waarde is.
Wat een eeuwig geduld heeft met jou, je Eeuwig lief heeft. Je niet veroordeelt, niet de grond in stampt, maar ziet wie jij bent en wat jij nodig hebt. Wat jij werkelijk nodig hebt.
In een open zijn voor deze Schat, zul je jezelf meer en meer beschermd voelen, gedragen, vervuld. Vrede hierin vinden, rust. Begrip voor jezelf en zo waarlijk voor de ander.
Er hoeft dan niets meer, alle forceren verdwijnt. Alle vechten, alle weerstand. Je geeft je over en de Stroom zal je van binnenuit kunnen leiden waar die Stroom ook heen wil. Hierin ben je verbonden met dat wat je werkelijk Bent. Dat wat je werkelijk Bent is in harmonie met het Al, met Alles. Dat wat van tijdloze en universele waarde is.


Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/NWmrSga3mL

dinsdag 14 november 2017

niet doenSteeds komt hetzelfde thema in steeds weer andere bewoordingen terug.
Je kunt het niet doen.
Wat dit ook is.
Het draait om bewustzijn.
Het bewustzijn. Het toelaten van het bewustzijn, hoe het spreekt, kan de verandering bewerkstelligen. Zo mag er inzicht komen en begrip.
Over jouw leven, de betekenis van het leven. Ondergronden/achtergronden van waaruit we leven. Waarom dingen gebeuren, waarom we dingen doen, waarom het leven is zoals het is. Waarom de wereld is zoals die is.
Dit heeft niets met het verstand te maken.
Het komt vrij en hoe meer t vrij mag/kan komen hoemeer je waarlijk vrij mag zijn en mag staan in het leven. Het leven zal meer en meer waarlijk een vrij, bevrijdend Spel mogen worden vanuit een innerlijk beleven en Zijn.

Je zit niet meer vast.
Aan niets of niemand.
Afhankelijkheid verdwijnt.
Je stroomt mee met de Stroom en die Stroom, het Bewustzijn vervult je binnenin.
Alles wat overbodig is valt weg door waarlijk inzicht, door waarlijk begrip. Het verdwijnt. Je hoeft niets meer te doen om iets weg te houden, tegen te houden. Het is doorzien, het is begrepen, het is opgelost. Het raadsel is opgelost in begrip in de Liefde.
En de Liefde blijft over, want dit is uiteindelijk de enige Waarheid.
Jezelf zuiveren, zuiver goud worden betekent, alles laten verdwijnen wat je niet bent. Dat wat je dacht dat je was, van waaruit je ikje zichzelf opgebouwd had, alle overlevingsmechanismen. Alles doorzien en zo mag het verdwijnen.
Je kunt de Waarheid niet aantrekken als een jasje. De Waarheid blijft over als alle jasjes verdwenen zijn, uitgetrokken zijn. Als je de Waarheid geworden bent.
Geen verzet, geen afkeer van de wereld, niet tegen de wereld, al mogen dit allemaal fases zijn, maar waarlijk begrip van/in die wereld en zo vrijkomen van de wereld.
De Sleutel ligt in onszelf.
De Vervulling ligt in onszelf.
En zal aan alles vervulling geven.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/y9ICf6zAFB

vrijdag 10 november 2017

begrip
Begrip.
Geen begrip vanuit een leefregel, een norm, een waarde. Vanuit liefdadigheid, vanuit iets erbovenop gelegd, maar waarlijk van binnenuit. Een doorleefd begrip waardoor het gevecht voorbij is. Het vechten tegen, het jezelf moeten bewijzen. Een waarlijk omvatten vanuit bewustzijn, vanuit Liefde, heel onpersoonlijk.
Want het Bewustzijn omvat alles en iedereen met waarlijk begrip. Het Ziet, Weet, van waaruit we doen.
En daar ligt de uitdaging dat het Bewustzijn meer en meer ruimte in ons krijgt. Dat meer en meer waarlijk alles en iedereen omvat wordt met begrip.
Dan maakt het niet meer uit of de ander jou begrijpt maar jij begrijpt de ander.
De ander kun je dan laten zijn wie hij/zij is, als een vanzelfsprekendheid.
Hoemeer dit waarlijke begrip ruimte mag krijgen in de wereld hoemeer er waarlijk vrede en harmonie mag komen. Deze energie is niet gespleten, niet van de dualiteit. Het kan niet aangetast worden, hoeft niet te vechten, is heel helder, en doet wat nodig is. Het voegt zich waar nodig is, en spreekt zich klaar en helder uit waar nodig is.
En daar ligt het verschil tussen nog niet het Pad opgegaan zijn en wel.
In het bewustzijn.

Je doet het niet, je bent het, je leeft het.
En daar zijn we allemaal in onderweg om dit in onszelf vrij te maken, door alle stadia van verandering heen.
De overlevingsmechanismes van het ikje zullen allemaal verdwijnen naarmate het Bewustzijn verschijnt. Waarmee eigenlijk ook het gespleten ikje verdwijnt. En bij hoemeer mensen waarlijk het bewustzijn zich kan/mag openbaren hoe makkelijker het voor de ander zal zijn om ook stappen hierin te zetten. Voor hen bij wie dit bewustzijn nog geen ruimte heeft gekregen, of minder. Want alleen twee ikjes zullen met elkaar blijven vechten, maar het Bewustzijn vecht niet, is slechts die Het is.


Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/TmfzKFo9M9

dinsdag 7 november 2017

alleen ZijnAls je de durf hebt gehad om jezelf open te stellen, kom je in een nieuwe dynamiek. Dan kun je ook echt de verbinding, en van daaruit de voeling en leiding ervaren, van het Leven. Van de Stroom, waaraan je jezelf dan misschien meer en meer kunt/durft over te geven.
Eigenlijk kom je dan meer en meer tot leven, wordt je echt levend. De starheid verdwijnt. Je gaat stromen, meestromen.
En dan kun je in een positieve spiraal terecht komen, waarin het Leven je keer op keer bekrachtigt dat t goed is om open te zijn. Al doet dit soms pijn, kan het confronterend zijn. Maar meer en meer voel je echt het leven in jezelf, durf je jezelf over te geven aan dat Leven. Waar t je ook heen brengt. Naarmate je de blokkades opruimt die de Stroom tegenhouden, de maskers afdoet, de muren omlaag haalt, zul je meer en meer genieten van gewoon er Zijn. Dat je leeft, blij om niets. Dit is het Licht in jezelf. Dan kan het leven een dans worden, een vreugdedans.
Je omarmt dan alles wat op je pad komt. Je durft te luisteren naar de innerlijke impulsen, in vertrouwen omdat je jezelf gebed weet in iets wat veeeeeeeeel groter is dan je kan bevatten. Dan ben je waarlijk in gebed.
Als jij open en puur bent, eerlijk, oprecht, zal meer en meer het leven je antwoorden in puurheid, oprechtheid, in liefde, in steun.
Het open en schijnbaar kwetsbaar zijn geeft juist opening voor de ware onkwetsbaarheid en vervulling. De weg hiernaartoe.

En wanneer ben je op de juiste weg? Jij Weet het zelf.
Als er rust is, vrede. Als je jezelf licht voelt, blij zonder reden.
Dan Weet je dat je in harmonie met Jezelf bent. Als er geen verkramping, weerstand is. Geen star vasthouden aan, maar meer en meer een genieten van gewoon meestromen. Waar de stroom ook heen wil.
Je kunt zelf Weten/ervaren waar je in de weg staat van deze Stroom. Waar je zelf de barrieres oproept, de verdedigingsmechanismen in gang zet. In bewust zijn, in verantwoordelijkheid nemen, zul je ze meer en meer kunnen/durven onder ogen zien en zo uit de weg ruimen.
Dan kan meer en meer de Liefde door jou heen uitstromen, jou vervullen en alles tot vervulling brengen om jou heen.


Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/qxLMLvTdVl

vrijdag 3 november 2017

geven om jezelfAls je werkelijk om jezelf geeft, kun je waarlijk een ander iets geven omdat er geen verlangen op zit, bewust of onbewust, om iets terug te ontvangen. Het is niet vanuit gemis dat je dan iets geeft, of vanuit een gevoel van verplichting. Er zit geen angst meer op om iets te verliezen, want wat kun je verliezen als je alles hebt, als je Bent?
Het geluk, de vervulling zul je nooit buiten jezelf krijgen, maar alleen in jezelf. Als je het daar wezenlijk gevonden hebt zal het alles vervullen buiten jezelf.
De voorwaarde hiervoor is, als dit ooit mag/kan gebeuren, is openstaan voor jezelf. Voor wat binnenin is, wat daar leeft, wat er in je omgaat. Je verlangens, je angsten, je beleven, alles wat daar maar leeft. Dit toelaten, dit ontvangen, dit door je heen laten gaan. Dan mag en kan t zijn werk doen, en mag er bevrijding en heling komen.

Als je de durf hebt om open en kwetsbaar te zijn, kun je ook echt de ander ontvangen. Dan hoef je geen afweermechanismen te vertonen, kun je de ander toelaten. Dan durf je jezelf te laten raken waardoor beweging plaats mag vinden, verandering. Dit kan pijn doen, confronteren, maar het brengt ook waarlijk verbondenheid, verdieping. Echte Liefde kan zo vrij komen.
Meer en meer mag/kan je zo vervuld worden in jezelf. In gewoon Zijn, hierin vrede vinden. Waarlijk Liefde voelen omdat die dan meer en meer vrij mag/kan komen. Alle verkramping verdwijnt, alle groothouden, sterk zijn, alle afhankelijkheid.
Je Bent, en in dat Zijn kun je waarlijk de ander liefhebben, waarlijk geven, en waarlijk ontvangen, als een eenheid. In één Stroom, open, wat maar nodig is. De ene keer ontvang je met dankbaarheid en vreugde, een andere keer geef je met dankbaarheid en vreugde. Alles is dan vrij. Dan reageer jij niet meer, dan leef jij niet meer, maar het Leven leeft door jou heen. De Essentie, de Liefde, in Vrijheid, in verbondenheid, in eenheid met alles en iedereen.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/vERtoshQUr

dinsdag 31 oktober 2017

opvoeding en bewustzijnEr zijn zoveel visies over voeding/opvoeding bij kinderen. Maar bewustzijn is het allerbelangrijkste. Elk moment is weer nieuw. Elk moment vraagt weer iets anders. De uitdaging ligt erin om afgestemd te blijven op dat Eeuwige moment. Hoe elk nieuw moment het bewustzijn spreekt.
Dit niet alleen bij opvoeding van kinderen, maar bij alles. Alles wat er op ons pad komt. Wat zich ook bv ontwikkelt in de maatschappij, de technische ontwikkeling. Meer en meer mogelijkheden. Meer en meer kunnen ingrijpen in het leven. Meer en meer dat de techniek ons leven bepaald.
Niks is goed of slecht, alles is wat het is.

De uitdaging ligt in dat bewustzijn. Het Waarheidsorgaan in onszelf. Dat Weet wat elk moment nodig is, wat gevraagd wordt, wat in dat moment past. Het antwoord dat in dat moment past. Geen verschuilen achter verboden en regels, waarden en normen. Wat het ook is, er is altijd een antwoord in onszelf wat het juiste antwoord is. Daar voeling mee houden en krijgen. Niks vastzetten in beelden. Toen was t zo dus nu ook, maar steeds weer nieuw proeven, afgestemd zijn, alert, intens bewust. Dit voel ik nu wat wil, dit is wat nu de Wil wil.
Als we hier meer en meer verbinding mee mogen krijgen, dan hoeven we onszelf niet te verliezen in alles wat er op ons afkomt. Dan kunnen we het gebruiken, hanteren met bewustzijn, op de enig goede manier in de keuzes die we maken.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/Lds4CYfUUS