vrijdag 18 januari 2019

BewustzijnsoceaanDe oceaan en de golf.
We scheiden ons steeds af van de oceaan, in wat wij willen, denken te moeten doen. In wat we denken wat is, onze eigenwilligheid.
En zo maken we eindeloze golven die soms woest te keer kunnen gaan.
Zoveel dat vat op ons kan hebben, ons in beweging brengt. Maar die beweging maakt ons dan los van de Oceaan. Wij maken die beweging, wij maken die golf. Wij zetten ons in beweging of laten ons in beweging zetten, wat ons maar kan triggeren.
Daardoor maken we ons los van die Oceaan, een Oceaan van Liefde, van Zijn, van Weten.

Maar als meer en meer dat Bewustzijn, wat eigenlijk die Oceaan is, in ons kan spreken over alles wat we doen. Over alle golven die we veroorzaken, alle turbulentie, alle verwarring, alle opwinding. Dan kunnen die golven, als er aandacht is, doorzien worden, gezien worden in wat ze zijn. Zo kunnen ze een voor een verdwijnen.
Langzaamaan kan zo alles weer tot rust komen, tot stilte worden, verstillen. Een met de oceaan van Bewustzijn, van Zijn, van Liefde.
Zo voel je, je een met alles. Je laat je meevoeren door deze Stroom door de Oceaan, door de zee van bewustzijn, en je voelt je gedragen, beschermd, vervuld. Geïnspireerd van binnenuit vervolg je, je pad.

Daarin blijft de golf deel van de Oceaan, is ook het water van de Oceaan.
Dus de oceaan van Liefde laat met zich doen, laat ons doen, golft lekker mee hoe woest de golven ook tekeer gaan. Welke golven ook maar gemaakt worden.
Het laat ons, ons spel spelen.
En als we moe gespeeld zijn dan gaan we misschien luisteren naar de Oceaan. Maar de Oceaan omvat ons steeds met Liefde en begrip en heeft een eeuwig geduld.


Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/X0WGP8hNBg

dinsdag 15 januari 2019

alles doorlevenHet is wat het is?
Het is wat het is, als we het zo eens zouden kunnen ervaren.
Niks is slecht, alles is uiteindelijk materiaal. Uiteindelijk wil alles bevrijd worden, gezien worden.
Pas dan kan het verdwijnen, wat het ook is, welke emoties ook door je heen gaan, hoe donker die ook kunnen zijn, hoe confronterend.
Als je ze met je wil probeert te onderdrukken, te verzaken, gaan ze alleen maar harder vechten. Of ze gaan zich in allerlei andere gedaanten vertonen waar je helemaal geen vat meer op krijgt.
Alles waar je tegen vecht, vecht terug zo simpel is het.
Alles waar je tegen bent kom je weer tegen.

Dus het gaat erom alles te doorzien, totaal te proeven, door je heen te laten gaan. Dat wat is, dat wat in je is, wat in je leeft. Het niet daarbij laten maar het wel totaal toelaten en dan voelen wat het je wil zeggen, wat er speelt. Waarom worden die emoties wakker? Het antwoord ligt in jezelf.
En als je het Ziet, werkelijk Ziet verdwijnt het, zo simpel is het. Als je het echt met je hele wezen doorzien hebt. Duisternis kan niet tegen het Licht. Het zal er in oplossen, in alle eenvoud. De duisternis verdwijnt in het Licht van het inzicht.
Waarlijk doorleefd begrip, het werkelijk begrijpen wat er is, wat er speelt, wat er aan de hand is. Wat de betekenis is van dat wat zich in jouw leven afspeelt, de situatie waar je in zit, hoe mensen op je reageren. Het antwoord ligt steeds in jezelf, als je wil luisteren, als je durft te luisteren.
Het is wakker worden. Vrij komen van alles wat je slapende houdt in oude routines houdt, Alles wat je vast houdt in automatismen, in beelden over het leven.
Het is verantwoordelijkheid nemen voor je leven, voor alles. Het Antwoord ligt in jezelf.


Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/oNvWQI8RWV

vrijdag 11 januari 2019

de hemel op aardeDe Kracht..
Ja, de Kracht kan pas meer en meer ervaren worden naarmate wij stil geworden zijn, alles verstild is.
En in dat verstild zijn is er een helder Zien, een helder voelen, dat wat is.
Hoe meer dit proces gevorderd is, hoemeer je sneller in de gaten hebt wanneer andere krachten hun spel willen spelen, je willen manipuleren. Je doorziet ze. Je Weet wat er speelt wat er aan de hand is, wat de achtergrond is.
Zo kan zich meer en meer een innerlijk autoriteitsgevoel ontwikkelen. Je maakt je daarmee eigenlijk vrij van de buitenwereld want je Weet het zelf. Het Geweten spreekt. Dat wat we altijd Geweten hebben, het tijdloze Weten.
Zo maak je jezelf vrij van alles, voel je jezelf vrij van alles. Geen beklemming meer, geen hechting geen fixatie, geen verstrikking. Gewoon Zijn, en lekker meestromen. Er hoeft eigenlijk niet zoveel meer. Er moet niks meer gebeuren dus dan kan alles gebeuren wat maar wil gebeuren.

Uiteindelijk zal alles weer een zijn.
Uiteindelijk zal de hemel op aarde gekomen zijn.
De hemel is niet buiten, de hemel is binnenin. Van binnenuit kan de hemel zich dan in de wereld openbaren, alles vervullen. Dan ben je niet meer van de aarde maar nog wel op de aarde.
Je speelt je spel, volgt de Stroom. maar dit zonder belang, zonder speciaal verlangen want je hebt de hemel gevonden in jezelf. Daar ben je totaal vervuld door, door dit Licht door de Liefde.
Wat kan iemand aan de hemel toevoegen?
Zo zal uiteindelijk alles hemels zijn, doordrenkt en doorstraald met de hemel, met de Liefde met innige vreugde. Eindeloze uitdrukkingen van dat wat was is en altijd zal Zijn.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/81lpzLkX5N

dinsdag 8 januari 2019

alleen maar nuAls we het zo eens zouden kunnen ervaren, er is geen ander moment dan nu.
Dat er geen enkel verlangen meer zou zijn naar wat dan ook in de toekomst of angst over de toekomst of spijt over t verleden, verlangen naar t verleden. Of je toekomst veilig stellen op alle mogelijke manieren, of plannen. Alles vastzetten, beelden over toen en straks.
Als er alleen nu was, en het in dat nu vervuld zou zijn?
Zou toch geweldig zijn.
Dan zouden we toch vrij zijn?
Totaal dat nu omarmen, je hiermee laten vullen wat nu is.
Er is niet meer dan dit, er is alleen maar nu.
We kunnen de tijd niet versnellen en ook niet terughalen wat geweest is.
Er is alleen maar nu, en dat nu kan boordevol leven zijn.

Gewoon voelen wat nu is. Jezelf in de gaten krijgen hoe eventueel je gedachten je in de greep hebben. Niet in dat nu willen zijn, voortdurend bezig zijn in toekomst en verleden.
Je gedachten doorzien en zo ontmaskeren. De spelletjes die met je gespeeld worden?
Want je bent veel meer dan je gedachten die vanuit allerlei gronden, achtergronden gevoed worden.
Je bent bewustzijn, puur bewustzijn.
Maar dat Bewustzijn kun je alleen maar ervaren in dat nu.
Dat bewustzijn kan je vervullen, en uiteindelijk ook inlichten in dit nu over dat wat werkelijk is. Wat werkelijk nodig is, wat het moment werkelijk vraagt, wat werkelijk nu leeft, levend is.
Dan kun je in de Eeuwigheid leven, in het eeuwige nu, in Verbinding met de stroom. Alles zal zich dan in volledige perfectie ontvouwen, uitvouwen, ont-wikkelen. Dan blijf je afgestemd op de Stroom, waar de Stroom maar heen wil.


Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/EsVVmzbd1o

vrijdag 4 januari 2019

Ultieme WaarheidDe ultieme Waarheid.
Dat mag meer en meer wakker worden.
Dat er zoiets groots in ons is, zoiets niet voor te stellen groots en veelomvattend. Zo zoveel Liefde dat dit bevat. Zo'n totaal mededogen en begrip. Een alomvattend Weten dat alles Weet, dat het totale Plan met ons als mens omvat en meer.
Dat dit in ons is.
Dat dit om ons is.
En Het dwingt ons niet.
Het geeft ons alle, alle vrijheid, om te doen wat we doen.
Maar als we klaar zijn, bereid zijn, ons overgeven, alles overgeven, dan neemt Het ons aan de hand als een Vader/Moeder. Dan toont Het ons de vele schatten die nu nog verborgen zijn, als we er rijp voor zijn. Het Ziet alles, Weet alles wat nodig is, wat zich zou kunnen ontvouwen. Wat in potentie in ons aanwezig is.
Het zal ons onvoorwaardelijk steunen, leiden/inspireren van binnenuit. Zo zullen we meer en meer vrij worden, waarlijk Vrij worden van onszelf. Ons onderdompelen in de Ultieme Vrijheid. In een niet te bevatten Liefde en vreugde. Als we het kunnen ontvangen. Als we het willen ontvangen, als we het in kunnen drinken. Meer en meer ruimte mag komen voor dat wat ons bevattingsvermogen te boven gaat. Er is altijd meer te omvatten, te bevatten. Altijd weer nieuwe dimensies die open willen gaan.
Er is geen eindpunt, het gaat om de weg.

En dat is het geweldige perspectief.
In deze Waarheid zullen we weer waarlijk één zijn.
Deze Waarheid is niet subjectief, van de tijd, een denkbeeld.
Het is heel eenvoudig de enige Waarheid die overblijft als de rest doorzien is, verdwenen is.
Het is de enige Werkelijkheid.
In die Waarheid zullen we elkaar waarlijk Zien.
Zullen er geen meningsverschillen meer zijn, omdat we samen Weten.
Die Waarheid is Liefde dus we zullen waarlijk één in Liefde zijn die echt alleen maar Liefde is door niets meer aangetast kan worden.
Dan zullen we waarlijk één familie zijn, spreken met één stem. Puur en totaal afgestemd op elkaar.
Dit is geen utopie.
Die Waarheid is in ons, nu, en altijd.
Het is aan ons om deze vrij te maken.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/BLfLMK5Nj2

vrijdag 28 december 2018

op weg naar de Waarheid
Wat is waarheid?
Is er een waarheid?
Ja die is er.
En die kan spreken.
En als die spreekt heeft het gevolgen.
Als we willen luisteren.
Het ziet gewoon wat is. Hier kunnen we afstemming mee krijgen met dat wat is.
Meer en meer hiermee resoneren.

Maar tot de ultieme Waarheid, eenheid hiermee, kom je niet zomaar.
Het is een gaan van waarheid tot waarheid.
Steeds weer ontmaskert worden. Steeds weer bleek het illusie te zijn. Steeds weer was het toch anders. Weer een anders zien, weer een anders beleven, weer een andere wereld.
Steeds weer sterven en weer opstaan, sterven en weer opstaan.
En dat in dit leven, terwijl we hier op aarde zijn.
Als dit je intentie is, je diepste verlangen, om de waarheid te volgen, de stroom van de waarheid, van waarheid tot waarheid.

Je zult alles verliezen.
Alles wat je dacht te zijn, dacht hoe de wereld was, wat belangrijk was, de zin van het leven.
Maar je krijgt er zoveel voor terug.
Je krijgt er de Waarheid voor terug.
Op die Waarheid kun je uiteindelijk gaan bouwen, omdat het rotsvast verankerd is in je Wezen, in wat je Bent. Omdat die Waarheid in jou heeft mogen opstaan.
Het is het Leven, het Eeuwige Leven, wat niet van de tijd is, wat was, is en altijd zal Zijn.

Uiteindelijk is het jouw keuze.
Wat wil je met het leven, ten diepste, hier heel eerlijk naar kijken.
Wat verlang je ten diepste. Wat is de diepste intentie van je leven. Waar draait het leven om volgens jou?
Het is allemaal goed.
Wat je ook doet. In dat wat je doet, daar pluk je de vruchten van. Dit wordt zichtbaar.
Na een lange weg, na vele ontberingen, diepe duisternis en verwarring, chaos en uitzichtloosheid. Na van alles geproefd te hebben, zovele vruchten geproefd te hebben, groeit er misschien, uiteindelijk, dat ultieme verlangen naar de Waarheid. Om hier mee een te worden.
Dat de rest bijzaak wordt, de rest op het tweede plan komt.
Dat alles in het kader van de Waarheid komt te staan.
Dat je jezelf zonder voorbehoud, uit Liefde over geeft aan deze Waarheid. Dat je niets liever meer wil dan ontmaskert worden, doorzien worden, daar waar nodig is. Niets liever meer wil dan keer op keer te sterven, want je wil niets liever dan ruimte maken voor de Waarheid. Je wil niets liever dan verdwijnen, zodat de Waarheid mag/kan opstaan.


Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/CjEzRIgKVq

vrijdag 21 december 2018

ben je gek?
Zijn we niet een klein beetje gek?
Of n beetje veel?
Och ja, heb r geen probleem (meer) mee dat we beetje gek zijn.
Maar toch, als je er goed naar gaat kijken proberen we met z'n allen iets te bereiken wat op deze manier nooit te bereiken valt.
Het valt niet buiten onszelf te vinden, in van alles doen of niet doen, in een boel activiteiten daar ligt de kern.
Maar ja, de hele wereld is zo geprogrammeerd dus t valt niet zo op dat we met z'n allen beetje gek bezig zijn. We hebben eindeloze theorieën dat t allemaal heel zinvol is wat we doen. We bevestigen elkaar hierin, bekrachtigen dat dit zo is, dat het heel zinvol is.
Ieder heeft dan weer een ander programma, een ander geloof, een andere ideologie. Zo blijven we gescheiden in hokjes, eindeloze hokjes.
Symptomen als dingen uit de hand lopen in onszelf of in de maatschappij worden bestreden. Maar er wordt niet echt gekeken daar waar de oplossing is.
Die ligt in onszelf.
Niet als een mooie nieuwe theorie, een nieuw denkbeeld, een nieuw hokje, een nieuw programma.
Maar uiteindelijk de enige levende realiteit.
Een Realiteit die alles Weet, en alles omvat met Liefde en begrip.
Wat wil je nog meer?
Wat kan daar tegenop?
In ons hart is het aanwezig. Als we onszelf hiervoor openstellen kan het ons inlichten, alles belichten, doorlichten. Alles wat duister is in het Licht brengen, in de Liefde laten oplossen.

Weg zijn alle scheidingen als dit voortgang vindt.
Weg alle oordeel.
Weg de angst.
Weg alle geloven, alle theorieën, omdat je het Weet.
En als je Weet dan ga je niet meer vechten. Dan hoef je jezelf niet meer te verdedigen, dan laat je de ander zijn spel spelen.
Als hij of zij gek wil zijn, goed hoor, hij/zij weet niet beter, heeft nooit anders geleerd. Het is met de paplepel ingegoten om gek te zijn.
Daaruit wakker worden is heel pijnlijk. Dit maakt een periode heel onzeker, want ja er zijn er niet zoveel die echt wakker worden en de rest is nog gek Die willen niet wakker worden, die willen gek blijven, blijven slapen. En ja, het grootste probleem, ze vinden zichzelf helemaal niet gek.
Dus jij bent gek.
Maar als t proces echt doorgang vindt, dan kun je eigenlijk best wel harmonieus dit gekke spel meespelen, en voor wie ervoor gevoelig zijn iets raken dat er toch iets anders is met jou. Je bent wel hetzelfde als hen, maar toch anders.


Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/O0ihz3iLbF