vrijdag 19 juli 2019

het gemoed het woordWel een heel belangrijk thema waar we misschien vaker aan voorbij gaan. De uitwerking van onze gedachten, van de woorden die we uitspreken.
Het kan goed zijn om jezelf hierover te bezinnen, hier bij stil te staan. Stil staan bij wat je uitspreekt, van waaruit je spreekt, waarom je spreekt. Wat wil je ermee?
Ook je gedachten, wat je denkt, hier bij stilstaan. Wat de gevolgen zijn, vooral als je lang achter elkaar hetzelfde blijft denken, in een patroon. Dan zet t zich vast, wordt t een levend wezen waar jij door geleefd wordt. Dan ben je niet meer vrij. Dan raak je hierin gevangen, door bevangen.

Onderdrukken werkt natuurlijk niet, in wat je denkt, of wat je zegt. Maar t draait uiteindelijk om bewustzijn, om hierin bewust aanwezig te zijn. Stil te staan bij je gedachten, de betekenis daarvan, wat ze je willen zeggen, wat ze zeggen. Stil te staan bij wat jij zegt, al die woorden die je uitspreekt. Van waaruit? Alles is energie, alles heeft gevolg. Is er een grote behoefte tot praten, waarom? Ben je hierin vrij, of ben je al gevangen genomen door zoveel, dat je niet meer anders kunt?
Door er bewust bij stil te staan, kun je als je dit Bewustzijn toelaat veel ontmaskeren, van veel bevrijden. Patronen waar je in zit, automatismen. Cirkeltjes, actie reactie. Niets nieuws, steeds weer dezelfde re-actie. Er wordt een knopje ingedrukt binnenin of buiten jou en je reageert. Alles vast-staand.

Als je de toeschouwer in jezelf wakker gemaakt hebt kan t goed zijn hier s een tijdje naar te kijken, naar alles wat je denkt, alles wat je uitspreekt. Alles te proeven, te doorvoelen. Wat is hierin werkelijk constructief, bevrijdend, helend, Liefdevol, verbindend. En waarom zijn al die andere stemmen er dan, wat zeggen die? Wat zeggen die over jou, wat zit eronder? Zonder oordeel over jezelf, gewoon zien wat is.
Zo kun je jezelf doorzien en ontkoppelen. Zo kan er werkelijk een vrij spreken, een vrij denken komen, gekoppeld met je Ziel met je Wezen, met je Essentie. Dan ben jij weer de meester over je gedachten over je spreken.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/FOcgbolnHP

dinsdag 16 juli 2019

het Pad ten levenAls het Licht kan gaan spreken, je Ziel, je Essentie, dan blijven we vrij in het antwoord tot op zekere hoogte.
Je kunt Weten wat is en toch niet luisteren naar wat t Geweten zegt. Zo blijf je rondcirkelen en kom je nooit echt verder.
Krachtiger en krachtiger kan t Geweten gaan spreken, het Licht gaan schijnen. Dan is er ook minder mogelijkheid tot ontkenning. Dan wordt je ook meer en meer verscheurd als je niet luistert, want je Weet maar luistert niet.

Dit verscheurde gevoel kun je pas laten verdwijnen door wel te luisteren. Zo kun je weer terugkeren tot de harmonie, in de Stroom en hoeft t Geweten niet meer te spreken.
Uiteindelijk heb je alleen nog maar dat Weten, dat Geweten, in de weg die je gaat. Maar als je dit Licht toelaat kan dit grote gevolgen hebben, fiks confronteren, in alles wat je doet, in alles wat je zegt. In de keuzes die je maakt.
Niemand kan je zeggen wat te doen, want je Weet het uiteindelijk zelf. Al kan iemand wel dat Weten, dat Geweten triggeren.

Dat is dus het ware heilbegeren.
Hoe intenser dit verlangen van binnenuit wakker geworden is. Dat het enige verlangen is om op te lossen in de Liefde, daar komt het op neer. Dat het enige verlangen is dat alles mag verdwijnen wat tussen deze Liefde in staat. Wat voor gevolgen dit ook heeft, hoe confronterend dit soms ook is. Maar je hebt alles over gegeven aan iets wat je ten diepste liefhebt. Dat is een heeeeeeeele grote Kracht waardoor minder en minder andere krachten nog vat op je kunnen krijgen, je kunnen verleiden, al zullen ze t blijven proberen tot het eind. Alles zal dan moeten wijken voor dit Licht voor de Liefde totdat er slechts nog Liefde is.
Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/EdCWTP5eqj

vrijdag 12 juli 2019

Zelfautoriteit
Eigenlijk gaat het er om, dat we steeds meer aspecten van God in ons wezen integreren, hiervoor ruimte maken, door zelf te verdwijnen.
Dit is het innerlijke pad gaan.
Het pad van zelfautoriteit. Niet het volgen van enige autoriteit buiten jezelf, maar slechts je eigen autoriteit volgen, wat voor jou goed is goed voelt.
Dan kan er een instroming komen vanuit de Gnosis als t hart hiervoor ontvankelijk is. Dat is geen verstandskennis, dat is levend Weten, en jij zult het Weten als je t tot je laat spreken. Het kan een brandend verterend vuur zijn, een warme deken, een bron van Kracht, wat maar nodig is. In ontvankelijkheid in een open zijn wordt je zo van binnenuit geleid. Zo kan alles opgeruimd worden wat tussen het Eeuwige Licht in is komen te staan, aan denkbeelden, idee├źn over het leven, verwrongen emoties. Alles kan hier in een proces opgelost worden in de Liefde zolang de ontvankelijkheid blijft.
Zo zal meer en meer waarlijk het alleen-Goede zich door jou heen kunnen openbaren. Dan ben je vrijgemaakt van de dualiteit, ben je waarlijk een Vrij mens, heb je jezelf vrijwillig over gegeven aan Dat wat zoveel groter is grootser is dan jijzelf.

Van Bethlehem tot Golgotha dat is eigenlijk het hele pad. Vanaf de geboorte van het Eeuwige Licht dat dan langzaamaan in jou kan gaan groeien van binnenuit in allerlei stadia en ont-wikkelingen, het reinmaken vh hart enz. totdat de uiteindelijke Opstanding komt en jij er niet meer bent.
Overal waar t Licht waarlijk door heeft mogen breken, iemand van binnenuit heeft mogen transformeren en veranderen zal er wederzijdse her-kenning plaatsvinden, vaak zonder iets te zeggen. Je voelt het, je Weet het. In die Ziel in dat Zijn, zijn we een, een in Liefde. De ware Liefde die niet van de dualiteit is die zonder angst is, die gewoon Liefde is. De Liefde die Weet.
Dat is de ware verbondenheid en de hoop voor de toekomst dat dit proces in meer en meer mensen plaats mag vinden.
Het is de allergrootste Kracht omdat t geen gespleten Kracht is, omdat het puur en natuurlijk is, de ware zelf-Autoriteit.
Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/hDYQeQmvd8

dinsdag 9 juli 2019

het Plan en het offer
Het Pad gaan heeft grote gevolgen. Ja je leven verliezen, alles wat je denkt te zijn, denkt wat is, denkt wat je moet doen. Alles waar je vol van bent in emoties en gedachten. Het moet allemaal verdwijnen. En de Kracht zal er alles aan doen dat het verdwijnt.
Er gaat meestal heel veel vooraf voordat je werkelijk je over geeft aan dat Andere. Zonder voorbehoud, zonder terughouding. Je bent daarin dan al tot een beleven gekomen hoe onvoorstelbaar wijs het Plan is, hoe alles in elkaar past, hoeveel Liefde in dit Plan is. In dit beleven van die Liefde kom je dan tot de overgave en je wil niets liever dan alles overgeven aan deze Liefde. Dat alles op mag lossen in deze Liefde. Je wil dan niets liever dan je leven geven zodat het Leven in je op mag staan.

Maar je kunt dit niet doen, niet met je ikje.
Je kunt wel het toelaten dat het gebeurd, open zijn, in die overgave. Jezelf durven laten raken, durven laten veranderen, durven inzicht toe te laten hoe t spreekt. Durven kwetsbaar zijn. Durven het Licht op je duisternis te laten schijnen, jezelf laten inlichten, doorlichten, belichten.
In sommige situaties kun je natuurlijk iets al weten en t toch nog doen, dat er verleidingen zijn. Dan kun je in Verbinding nog de Kracht vinden om niet toe te geven, zonder verkramping, zonder verzet, zonder onderdrukking.
Zo kan meer en meer de ware Kracht in je groeien, de Liefde meer en meer je vervullen, en daarmee alles in het leven.
Als je die afstemming gevonden hebt, dan zul je geleid worden, van binnenuit, elk moment van de dag. Helderder en helderder kan die Stem worden naarmate jij verdwijnt, naarmate jij verstild. Je kunt je in alle eenvoud overgeven en je zult je gedragen voelen en beschermd, geleid van binnenuit.

De vervulling ligt in het onveranderlijke. Niet meer gevangen in de dualiteit, waarin je zo vaak heen en weer gegooid wordt maar het midden gevonden hebben. De stilte, de vrede binnenin.
Het is niks en toch is t alles, en geeft het vervulling aan alles.
Niemand kan Het afpakken als je Het binnenin gevonden hebt. Het blijft over, en zal nooit meer verdwijnen.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/Ia8l8etaQV

vrijdag 5 juli 2019

onaantastbaar PlanGeloof je, beleef je, met je hele wezen, dat er een onaantastbaar Goddelijk Plan is? Dat het uiteindelijk mogelijk is om daarin mee te resoneren?
Steeds in jezelf toetsen, voelen, vibreer ik nu echt mee, ben ik nu echt afgestemd op dat wat mij omvat of zet ik mezelf vast in mijn ikje, in wat ik wil, wat ik denk dat er is en moet gebeuren? Uiteindelijk draait het in het leven om, om tot meebewegen te komen. Vele levens zitten we op wat voor manier dan ook in het tegen-bewegen, eigenwilligheid, het zelf willen bepalen, het zelf willen doen, vol blijven van jezelf, je talenten je emoties wat dan ook, helemaal vol. Dan kan er geen afstemming zijn met het mee-bewegen, het meeresoneren. Maar het Plan voorziet daarin, wacht rustig af, blijft rustig stralen, Weet dat eens t moment komt....... Eens het moment komt dat er geluisterd gaat worden, vrijwillig, zonder voorbehoud naar dat wat is was en altijd zal Zijn. Hier gaat meestal heeeeeeeeeel veel aan vooraf. Bv al het centrale thema van niet mijn wil maar Uw wil. Totale overgave, totaal leeggeworden zijn van jezelf, en je leven in handen van Het leggen, God, of wat voor naam je er maar aan wil geven.

Juist de disharmonie, de verwarring, de pijn, het verdriet kan je tot de harmonie brengen, tot overgave brengen. Het thema van de verloren zoon, die uiteindelijk na een hoop ellende weer naar zijn vader gaat. We zijn allemaal verloren zonen en dochters en dat is ook helemaal goed. Want als je tot bezinning komt dan zul je met een hart vol/van Liefde ontvangen worden.
Alles is materiaal, het totale leven, alles wat zich hierin afspeelt, om uiteindelijk weer tot t ware mee-bewegen te komen.
Dan ben je weer terug in het paradijs is de val voorbij.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/ID5bbch2Se

dinsdag 2 juli 2019

sterven en OpstandingDas t mooie uiteindelijk is het de allergrootste Kracht waar alles voor moet wijken, en waar uiteindelijk alles in oplost, de Liefde. De Liefde die niet van deze wereld is.
In eerste instantie lijkt die heel kwetsbaar maar uiteindelijk is Het onoverwinnelijk.
Het is niet het Licht wat lijdt, wat strijd, wat een gevecht moet voeren.
Nee het Licht is. Het Licht dat ingebroken is Ziet. Het Licht Weet.
En heel eenvoudig dat Licht kent geen emotie, doorziet, begrijpt alles.
Maar dit Licht is wel heel confronterend voor de duisternis, voor dat wat nog in het duister is. Voor alles wat van de dialectiek is. Daarin kan het Licht meer en meer gaan drukken. Zien kan heel erg confronteren, het Geweten dat spreekt, spreekt over alles, elk moment. Niet het geweten gevormd door de wereld, cultuur, religie, etc. maar het tijdloze Weten, Geweten.
Dat vormt een brand, dat gaat in je branden, dat doet pijn. Maar daardoor kan t ook alle illusie wegbranden, op laten lossen. Het zal verdwijnen als je dit proces toegang geeft.

Op een bepaalde manier is dat een kruisgang met allerlei stadia, een kruis dat je draagt. Maar meer en meer zul je t waarlijk met Liefde kunnen dragen omdat de Liefde je draagt. Omdat het begrip gegroeid is, waarlijk begrip voor het waarom van alles. Voor alles wat we doen, voor alles wat zich hier op aarde afspeelt.
Zo kan meer en meer het juk heel licht worden.
Al wordt je ik uiteindelijk gekruisigd op alle mogelijke manieren.
Maar uiteindelijk zal er de Opstanding zijn. Een Opstanding als een totaal Nieuw Mens.

Kagib

En de uitgesproken woorden:

http://we.tl/t-te4QYXhDlBvrijdag 28 juni 2019

de Oerwet
Niet het wroeten in je verleden, je persoonlijke verleden werkt bevrijdend, maar veel meer het tot inzicht en begrip komen over het totale leven, de zin van het leven.
Meer het algemene plaatje.
Waarom mensen dingen doen. Dat we uiteindelijk allemaal verwond zijn, getraumatiseerd zijn, verdwaald zijn.
Dat we vaak gewoon niet weten wat we doen, ook maar doen wat ons aangegeven is, voorgeleefd is, aangeleerd is. Daardoor vaak misvormd geraakt, onszelf kwijt geraakt zijn.
In het hart is een levende bron van wijsheid die Weet. Alles Weet, over alles. In ontvankelijkheid hiervoor, in het jezelf openen voor deze Bron zul jij het ook Weten en alles zal anders zijn.
Dat ben je dan, geen speculatie, maar een doorleefd inzicht waardoor het leven waardoor de wereld een totaal ander aanzicht heeft gekregen. Dan komt meer en meer waarlijk Liefde vrij voor je medemens vanuit dit begrip. Je voelt je ook meer en meer heel nederig tov dat wat jou omvat. Zoveel dimensies die nog gesloten zijn, zoveel dat je nog niet Weet.
Niets liever wil je dan dat die poorten open mogen gaan zodat je nog meer voor je medemens mag betekenen.

Het is maar wat je wil he, wil je werkelijk vrij worden?
Dat heeft gewoon gevolgen. Dat zet een nieuw stuk energie in gang die in gaat breken in je oude energie. Die dat in t Licht gaat zetten, belichten, je wordt doorgelicht. Dat kan fiks pijn doen, confronteren.
Het ego wil niet in het Licht gezet worden.
Je zult beproefd worden, getest.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je obstakels opzij zet, ze niet aanvaardt, maar dat je ze doorziet voor wat ze zijn, wat de betekenis ervan is. Dat het levende Weten je hierover mag/kan inlichten. Zo kunnen ze verdwijnen, zullen ze oplossen. Dan hebben ze geen functie meer waardoor ze niet meer op je pad zullen komen. Alles heeft een functie, juist in alles wat disharmonisch is liggen geweldige mogelijkheden. Om juist via de disharmonie tot de ware harmonie te komen.

Kagib
De uitgesproken woorden: