vrijdag 23 augustus 2019

het PadEr is maar één Verbinding, en het gaat er dus om daar Verbinding mee te maken, je aan over te geven. Een soort stille heldere Kracht die alles Weet en overziet. Onder leiding van deze Kracht kun je de weg naar Huis gaan. Het is een proces van voortdurende verandering. Sterven en weer als een nieuw mens opstaan, keer op keer op keer.
Het Pad gaan betekent niet zomaar alles uitleven, maar ook niet wat dan ook onderdrukken. Het betekent in ontvankelijkheid voor het ware Licht alles aan dit Licht durven bloot te stellen, in het Licht te zetten. In het licht brengen alles wat nog duister is, alles wat nog tot licht wil worden. Dat is het ware bevrijdende pad. In Verbinding het vrijkomen van alles wat het eeuwige licht verduisterd, van alle ketens van alle inkleuringen van t leven.
Dit kun je dus niet doen. Het enige wat je kunt doen is je open stellen, tot overgave komen zodat het Licht zijn werking kan tonen, ervaarbaar maken.

Wil je werkelijk je basis vinden, de juiste basis vinden, dan zullen alle illusies over deze wereld, het vinden van je geluk in deze wereld onderuit gehaald moeten zijn, ontmaskerd moeten zijn. Zolang er enige vrijblijvendheid is, van ja dit is wel interessant, maar och er is zoveel interessant, wil ook wel van heleboel meer dingen proeven. Dan zul je niet werkelijk de weg naar Huis kunnen gaan. Dan zul je heen en weer gegooid blijven worden, geen innerlijk ankerpunt vinden. Dan zul je gevoelig blijven voor vele krachten die je kunnen meenemen, manipuleren waar je maar gevoelig voor bent zonder enige mogelijkheid tot definitieve bevrijding.

Als je het Pad op gaat betekent dit niet dat je dan klaar bent, dan begint het pas. Maar dan vindt alles in een bepaald kader plaats, is niets voor niets. Dan liggen hierin steeds mogelijkheden tot inzicht en begrip en van daaruit tot bevrijding. Dan kan het Licht op je inwerken en je helpen op je Pad omdat je het toegang hebt verschaft. Je hebt ja gezegd, je hebt jezelf uit vrije wil eraan over gegeven en daarom mag het dan ook met je aan t werk gaan. Alles ten behoeve van de bevrijding van de duisternis, het vrijworden van de duisternis. Dat alles wat nog duister is, op mag gaan in het Licht, in dit Licht.
alles wat we doen heeft gevolgen, zet iets in gang, ook in ons lichaam. Dus als je het Licht toelaat nadat alle wegen doodgelopen zijn, je tot overgave gekomen bent, dan veranderd ook je fysieke gesteldheid, vindt ook daar n omzettingsproces een veranderingsproces plaats. Dan verandert je bloed, gaat er iets nieuws door je heen stromen dat je meer en meer zal omzetten, waardoor alles meer en meer omgezet zal worden. Zodat je uiteindelijk tot in het lichaam een waarlijk Nieuwe Mens zult zijn, niet van deze wereld.


Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/QtFBM1tij2

dinsdag 20 augustus 2019

Go(e)dDoen we hier niks goed?
In t kader van de Eeuwigheid, van de Bestemming, zolang we gefixeerd zijn op deze wereld, minimaal. Dan doen we niks Go(e)d. Maar God laat ons doen omdat we zo tot inzicht, begrip en van daaruit bevrijding kunnen komen. Uiteindelijk lost alles op in Go(e)d.
De spiegelsfeer is de sfeer waar bijna iedereen terecht komt als we overgaan, sterven. Dat is de hemel en de hel. Maar dit heeft niks te maken met t Eeuwige. Dit is veranderlijk, vergankelijk  Het is de dualiteit die daar weer vormkrijgt. Illusies kunnen misschien lang werkelijk schijnen maar ze schijnen werkelijkheid, het is slechts schijn.Het ware Licht is hierin niet. Illusies zijn verdeeld, als er goed is, is er ook kwaad. Het Eeuwig Goede heeft geen tegenbeeld, is gewoon Go(e)d.

Zo worden die illusies in de spiegelwereld weer zichtbaar, ook in onze dromen. Het leven gaat overal door, maar het Leven wordt hierin bijna nooit gezien/ervaren.
Als het Leven vrijgekomen is, vrijgemaakt is, zal Het nooit meer verdwijnen. Dat is het geweldige het is Eeuwig. Eeuwig Stralend, Eeuwig wijs, Eeuwige Liefde. Het blijft over, het kan nergens meer in oplossen. Het is de Oplossing waar de rest in oplost.
Elk moment, als er ontvankelijkheid is, kunnen we hier weer verbinding mee maken.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/Bbfq3D2e02

vrijdag 16 augustus 2019

astrale veldenAlles is energie. We kunnen wel van alles doen om iets te veranderen, bv positief denken of allerlei manieren bedenken om ons af te sluiten, en toch zal zo nooit ware bevrijding komen.
De enige mogelijkheid ligt in werkelijk ons energiepeil te verhogen. Dit kan pas door onszelf open te stellen voor de Ziel, hier naar te luisteren. Kwetsbaar durven zijn, onze schaduw onder ogen durven zien. Durven geconfronteerd te worden met dat wat nog geen Liefde is, maar wel bevrucht wil worden, eventueel op wil lossen in die Liefde.
Werkelijk verantwoordelijkheid nemen.
Als dit proces meer en meer plaatsvindt dan hoeven we niet meer positief te denken of ons af te sluiten voor zogenaamde negatieve energieën. Zolang er 'negatieve' energieën zijn, is er iets in ons wat ze binnen laat komen, waardoor we erdoor beïnvloed kunnen blijven worden. Dan kunnen we die energie, die persoon, of die situatie wel de schuld geven, maar dan is het beter om in onszelf te kijken, waarom we geraakt worden, waarom het emotie opwekt in wat voor uitdrukking dan ook. Waarom die energie binnen kan komen.
Uiteindelijk kunnen we daarin onaanraakbaar worden, gaat die 'negatieve' energie dwars door ons heen, kan niets ons leegzuigen of manipuleren of wat dan ook. We zullen dan helder Zien wat is, en doen wat nodig is.

Het gaat er dus om, om waarlijk die trilling omhoog te brengen, te versnellen. Dan omvat je alle andere energietjes. Alles waar mensen vanuit leven, vaak in gevangen zitten of bevangen door zijn. Maar het kan je niks meer doen. Je hebt verbinding gemaakt met de Eeuwigheid, met de Liefde. Die draagt je, die omvat je dan. Daarin vindt je, je drijfkracht, daarin ben je vervuld. Dit kan niemand van je afnemen omdat niemand erbij kan, zolang ze niet in die trilling zitten. Als ze wel in die trilling zitten, zal er waarlijk Verbinding, versmelting zijn, ben je daarin een.
Die Energie, de Liefde, is niet alleen abstract. Er zijn Zielen die ons voor gegaan zijn op deze weg. Die willen ons, als we ons hiervoor openen, graag van binnenuit leiden, begeleiden, inspireren. Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen een wordt met deze Broederschap/Zusterschap. Daarin zal waarlijk éénheid, verbondenheid bestaan. Dan zijn we waarlijk één in Liefde.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/9FCGxTY3xF

dinsdag 13 augustus 2019

de onpersoonlijke ZielDe natuurgeboren mens is veel te persoonlijk om volstrekt onpersoonlijk te kunnen zijn.
Klinkt wel heel koud he, het ideaal van onpersoonlijk worden. En toch is dit verre van koud. Want het ware onpersoonlijke heeft verbinding met de Liefde met ware wijsheid, de verbinding met het Goddelijke. Juist dan kun je waarlijk liefhebben omdat er geen egobelangen of verlangen meer is, geen angst. Je hoeft niemand meer te zijn, je Bent. In dat Zijn is het dan vervuld.
En juist daardoor kun je onwankelbaar worden, kan niemand je daar meer uit halen. Je hebt het ware midden gevonden. Je bent dan gegrond in de Liefde. Een Liefde die alleen maar Liefde is, dus hoe kun je dan anders dan liefhebben? Je hebt de ware Liefde gevonden en die geeft vervulling aan het totale leven. In die Liefde ben je met alles en iedereen verbonden, zonder gebonden te zijn, zonder gehecht te zijn.

Uiteindelijk is het vrij logisch dat je zo harmonie om je heen creeert. Het is zo binnen zo buiten, alles energie.
Elke frictie in jou straalt weer uit naar buiten en wordt door de ander ervaren. Dus als er slechts vrede is in jou, dat de ander helemaal niets moet van jou, de ander helemaal mag zijn die hij/zij is zal dit ook gevoeld worden. Er zal niet snel weerstand komen, of een zich aangevallen voelen.
Tuurlijk in een bepaalde context kun je dan nog heel confronterend werken, als een vuur, in je woorden, in wie je bent. Maar zelfs dan zal r een ander deel in die persoon zijn wat ook geraakt wordt door jouw Liefde, jouw vrede, jouw stilte.

Als waarlijk die onpersoonlijke Ziel in jou geboren is heb je eigenlijk niet zoveel meer nodig in de buitenwereld. In die Ziel is t dan vervuld. Je bent ook niet meer gevoelig voor uiterlijke omstandigheden, want het Licht is in je gaan schijnen, het Eeuwige Licht. Dat Licht verlicht alles, je totale leven. Daardoor is t leven licht en vreugdevol zonder dat dit iets te maken heeft met bepaalde uiterlijke omstandigheden. Al zou je blind worden, of doof, of je zou niet meer kunnen lopen, de hele dag in bed moeten liggen, dit Licht van de Ziel zal niet meer verdwijnen.
Daarom krijg je ook die ommekeer dat je leven dan in helemaal in het kader van geven komt te staan. Je hebt zelf niets meer nodig, je stroomt over. Dat is dan uiteindelijk de ware dienstbaarheid. Zonder verkramping, zonder iets te moeten geven. Je geeft om t Leven om de ander.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/UmqLQix9m7

vrijdag 9 augustus 2019

LiefdesvuurDe Liefde is niet alleen lief. De Liefde kan een intens louterend Vuur zijn wat heel erg kan confronteren.
Als je dit proces toelaat zal het je ook bevrijden, waarlijk vrijmaken.
Als er vijanden zijn, dan liggen daar kansen.
Waarom is die ander een vijand, die persoon wil je iets zeggen?
De Liefde zal hierin spreken over wat is, maar durf je dit toe te laten?
Uiteindelijk kan er in verbinding met die Liefde een innerlijk begrip komen waardoor alle vijanden verdwijnen. Waardoor alle haat verdwijnt omdat er ook geen liefde meer is. Geen dualistische liefde. Want dualistische liefde betekent afhankelijkheid en van daaruit vaak strijd, afweer, vechten, jaloezie. Dat heeft niets met Liefde te maken.

De Liefde legt open, maakt alles zichtbaar wat zichtbaar wil worden. De enige intentie van de Liefde is om alles te laten versmelten met deze Liefde.
Geen schijn, geen troebel water. Alles zal helder gemaakt worden, gezuiverd worden. Als je dit wil toelaten.
Alles zal in het Licht gebracht worden wat in de duisternis is.
In deze Liefde ligt de ware bevrijding van deze wereld, van alles wat zich in deze wereld afspeelt.
Zolang we niet naar deze Stem luisteren, zullen we zelf ons oordeel vormen, verstrikt raken in het spel van liefde en haat, van de dualiteit, van vijanden en vrienden, van de angst.
Dus hoe eerder je vanuit een puur intens beleven tot deze woorden komt.

Uw wil geschiede."

Dan ben jij deel van de bevrijding. Dan kan de Liefde gaan helpen om jou te bevrijden maar ook alles en iedereen om jou heen. In al jouw daden, in al je woorden, in alles wat je bent.
Dan kan uiteindelijk de Liefde door jou heen op aarde komen.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/iA0LK9qGny

dinsdag 6 augustus 2019

verdriet
Slechts dat kan ons raken, pijn doen, wat verbinding met ons heeft, wat nog gezien wil worden, zichtbaar wil worden, opgelost wil worden.
Verdriet kan heel louterend zijn, als je het toelaat, al zijn er natuurlijk ook vele vormen van verdriet. Het kan ook wakker worden als het ego niet krijgt wat ie wil, teleurgesteld is, verwachtingen had etc.
Maar hoe dan ook, verdriet onderdrukken heeft geen zin.
Het gaat om bewust hierin te zijn.
Het toelaten, tot je laten spreken, in het uiten, wat de grond, wat de wortel is van dit verdriet.
Van waaruit is dit verdriet ontstaan, van waaruit wordt t wakker?

Uiteindelijk kan t ongelooflijk bevrijdend worden, als er een intens verdriet komt om deze wereld. Dat je in niets meer kunt vluchten, alle vluchtwegen afgesloten zijn.
Dan kun je eigenlijk in dit verdriet de uitkomst, de uitweg aanroepen, oproepen. Van daaruit tot overgave komen, in een het echt niet meer weten. Totaal machteloos en wanhopig in de situatie staan.
Een oproepen van iets wat veel groter is dan jij, en je dan misschien in eerste instantie zal vertroosten, een stukje vrede geven. Daarnaast als je open hiervoor staat een stuk begrip, inzicht waardoor misschien al het verdriet  mag verdwijnen. Een nieuwe weg opgaan, met geheel nieuwe mogelijkheden.

Maar ja, zo'n verdriet is er echt niet altijd. Er is ook verdriet uit zelfmedelijden. Dat is niet echt bevrijdend als je hierin blijft steken. Als je blijft jammeren, wat is t leven erg, maar je niet echt opent voor de oplossing, voor inzicht voor Licht.
Het komt eropneer, er is eigenlijk geen eenduidig antwoord.
Zoveel vormen van verdriet en echt niet alles bevrijdend of een poging van het Heelal ons weer tot eenheid te brengen. Om ons te laten versmelten met de Eeuwige Liefde.
Het belangrijkste is om in jezelf te kijken, in de durf dat het Licht hierop mag schijnen. Wat is de betekenis  van jouw verdriet, wat is de wortel, de grond, de oorzaak.
Zo kan de oorspronkelijke Liefde zeker zijn werking tonen.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/P2ie0wuhcQ

vrijdag 2 augustus 2019

het Albewustzijn
Het Al ligt in ons besloten.
Alles ligt in ons besloten.
Hoe ruim willen we worden, wat willen we omvatten.
Uiteindelijk zouden we het Al kunnen omvatten.
Als we ruimte bieden, ruimte scheppen voor/aan dat Al.
In eindeloze stadia kan dit proces plaatsvinden.
Maar dan zullen wij moeten verdwijnen, dat is en blijft het kernpunt.
Willen we dat mensje blijven dat het denkt te weten, zich daaraan vasthoudt, hiervoor vecht, voor zijn/haar kleine stukje, of willen we waarlijk Mens worden die alles omvat met het Weten met de Liefde?

Er wil een Goddelijke Kracht in ons neerdalen, ons transformeren, ons omzetten, ons tot een ander mens maken, ons tot uitdrukking van de Eeuwige Liefde maken. Willen we dat?
Of willen we toch iets anders, willen we liever blijven?
We kunnen uiteindelijk weer waarlijk in harmonie komen met het Plan met het eeuwige Plan van ontvouwing. Dan zullen we een vrij instrument zijn, een vrije uitdrukking van dit Plan, onze bijdrage hierin kunnen leveren.
Willen we dat, of toch iets anders?
Het is aan ons.
Het is aan jou.
Wat wil je, ten diepste. Waaruit bestaat jouw diepste verlangen?
Dat zal zich verwezenlijken, dat zal tot uitdrukking komen.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/KQQJOXI11c