vrijdag 6 december 2019

echt en imitatie


Wat wil je in het leven. Wil je echt leven, of leef je imitatie?
Echt leven heeft gevolgen, kan kwetsbaarheid betekenen. Dit betekent het hebben van een open, een ontvankelijk hart.
Maar als je echt leeft, met alles erop en eraan, en ook verantwoordelijkheid neemt hoe je hart hierin spreekt dan kun je ook tot vrede komen in je hart. Dan mag alles tot vrede worden, zo binnen zo buiten.
Dit is er natuurlijk niet zomaar, dit is een proces met allerlei stadia. Maar als t je intentie is om deze weg te gaan, zal steeds die vrede die innerlijke vrede terugkeren. Hoe turbulent en verwarrend en eventueel pijnlijk alles daarvoor ook was.
Het  kan zo zijn dat je, je hart uitspreekt hoe je dingen beleeft en ziet, dat iets eventueel niet goed voelt. Dat is uiteindelijk ook eerlijk en authentiek met jezelf en de ander omgaan. Kan zelfs heel kwetsbaar zijn, omdat je misschien daardoor iemand verliest. En toch wordt dit dan soms gevraagd. Als t niet meer goed voelt, is het belangrijk dit uit te spreken. Zo kun je samen eventueel tot iets anders komen, tot wederzijds begrip en verdieping komen.
Als dit niet mogelijk is, dan is t misschien tijd voor loslaten zodat ruimte voor iets nieuws mag/kan komen.
Alles wat emotie in je opwekt, oordeel of wat dan ook over de ander zegt iets over jezelf, wil hoe dan ook iets zeggen, wat de betekenis ook is.  Er wordt iets in zichtbaar waar je naar kunt kijken en zo misschien jezelf ervan kan bevrijden, dat het mag oplossen in begrip. Daarin kan t natuurlijk ook zijn dat je t juist ziet/ervaart maar dat door onzekerheid er emotie vrijkomt. Ook dit kun je in jezelf onderzoeken. Ook dit is je eigen verantwoordelijkheid.
Uiteindelijk mag je, je gronden in de Waarheid en kun je daar je ware rust en Kracht in vinden waar niemand je meer uit kan halen.

Kagib

De uitgesproken woorden:


dinsdag 3 december 2019

dienen vanuit de Kracht


De Liefdekracht is uiteindelijk de allergrootste Kracht omdat als je daar ruimte aan gegeven hebt in jezelf, je daardoor vervuld bent. Dan is alles tot vervulling gekomen. Daarin voel je jezelf gedragen. Daarin ben je All-een geworden en dus nooit meer eenzaam en verlaten. En juist omdat je All-een bent, voel je, je verbonden en een, voel je die Liefde voor alles en iedereen zonder onderscheid.
Alles is dan Vrij, dus alles kan zich dan ook in Vrijheid openbaren. Niets hoeft hierin te gebeuren dus je bent ook vrij van resultaat. Geen teleurstellingen, geen iets willen versnellen.
Je Bent dan gewoon die je bent, en doet wat t moment vraagt. Elk moment vraagt weer iets nieuws en in afstemming daarop Weet je precies wat dit is.

Het dienen vanuit de Kracht, je leven totaal in het kader stellen van je medemens is een fase in de ontwikkeling.
Voordat die fase aangebroken is, kan het een valstrik zijn, een verschuilen achter. Zovele mensen stellen hun leven dienstbaar op, steeds maar helpen, helpen, maar hun eigen innerlijke ontwikkeling staat stil.
Wat werkelijk is zal pas zichtbaar worden als het weggenomen wordt. Als je dan nog in de Liefde kunt blijven, ook als je niets kunt doen, dan Weet je dat de Liefde in je opgestaan is. Want de Liefde is onafhankelijk van alles. Pas als die staat aangebroken is kun je ook zeggen dat t onbaatzuchtige liefde is. Dat je er echt niets voor terug verlangt, ook niet onbewust, ook niet heel subtiel verborgen. Als dit wel zo is, zal dit vroeg of laat zichtbaar worden. Als deze Liefde zich door jou heen kan openbaren stroom je als t ware over, is je Kracht onuitputtelijk omdat je van binnenuit gevoed wordt. Dan nog kunnen er momenten nodig zijn van even bij jezelf zijn, even de accu opladen, en ook dit zal de Kracht dan in jezelf kenbaar maken.
In deze Verbinding zul je jezelf gedragen weten en t leven gift na gift kunnen geven.

Kagib

De uitgesproken woorden:


vrijdag 29 november 2019

LiefdeskrachtDe Kracht is de Liefde.
De uitdaging  van het leven bestaat daaruit meer en meer ruimte te scheppen voor deze Kracht voor deze Energie. De zuivere pure Liefdesenergie. Energie die niet gekleurt is door bepaalde voor of afkeur, niet beladen of geladen is met emoties.
Deze Kracht omvat het totale spel dat leven heet. Dus in deze Kracht ben je in waarlijk veilige handen. Je zult je gedragen weten, beschermd. In Verbinding zal deze Kracht je kunnen leiden, begeleiden van binnenuit. De ware Kracht in het hart.
In deze Verbinding zullen er waarlijk harmonieuze verbindingen zijn om je heen, ware communicatie omdat jij er niet meer tussenin staat. De Kracht spreekt zich dan door jou heen uit, handelt door jou heen. Uiteindelijk ben je dan een instrument geworden van deze Kracht, een instrument van de Liefde.

Het gaat om overgave, je uiteindelijk meer en meer overgeven aan deze Kracht. Dan hoef je nog slechts te volgen, de Stroom van binnenuit, elk moment proevend wat wil. Het ego staat hier tussenin met eigenwilligheid, vult in, bepaald, zet vast. Dan verbinden er zich snel verwachtingen aan, verlangens. Iets moet op een bepaalde manier gebeuren, een gefixeerd zijn hierop. Emoties als t niet lukt, teleurstelling. Vaak ontstaat er leugenachtigheid, manipulatie, alles en iedereen voor jouw karretje, dat jouw plannen een succes worden.
En de Kracht de Liefde, laat ons doen, totdat we tot bezinning komen, en ons weer of eens zullen openstellen voor dat wat alles en iedereen omvat.

Als je t zelf wil doen, zul je nooit waarlijk rust vinden, zal er altijd afhankelijkheid zijn, een gespleten zijn. Een deel in jezelf Weet dat t niet klopt waar je mee bezig bent, dat je uit de Stroom bent. Maar je overschreeuwt dit deel, ontkent dit, en stort je weer in allerlei activiteiten, liefst zo weinig mogelijk bij jezelf zijn. Je moet t op eigen kracht doen en deze kracht is zeker niet onuitputtelijk.
Maar de mensen die wel de Verbinding hebben, hebben verbinding met als t ware de stille Kracht. Wordt misschien nog niet eens zo snel zichtbaar in je handelen, je doet eenvoudig wat wil, zonder ophef. Maar er is rust hierin, omdat niets moet gebeuren. Daardoor mag/kan alles gebeuren, is alles vrij, is er flexibiliteit, een eenvoudig mee kunnen bewegen waar de Beweging ook heen wil. Geen afhankelijkheid van goedkeuring, geen terneer geslagen kunnen worden door afkeuring.
Daardoor zal deze Kracht uiteindelijk overblijven, omdat alles wat gespleten is vroeg of laat ten onder zal gaan aan dit gespleten zijn.
Als er waarlijk samen-werking is tussen mensen levend vanuit deze Kracht, in deze Verbinding, dat ze hierin als t ware een zijn, dan kunnen er wonderen gebeuren.

Kagib

De uitgesproken woorden:


dinsdag 26 november 2019

EttyEtty, toen ik je las, je mocht ont-moeten,
in je woorden, jouw leven, hoe jij het hebt beschreven.
Zo diep, de aanraking, de her-kenning, je weg, je doorleven.
Doorleven van alles wat op je pad kwam.
Daarin heb je me tot nu toe al zoveel gegeven.
Alleen maar woorden.
Maar daarin kom jij tot leven.

Want ja, je leeft niet meer.
De tijd dat je opvlamde, tot volle bloei kwam was een oorlogstijd.
Een tijd die bepaald werd door een mensonterende leer.
Juist toen ging jij aan de belangrijkste strijd.
De strijd binnenin.
Al was je niet vrij, je maakte je vrij.
Je bevrijdde jezelf van jezelf.
Vond binnenin de ware zin.
De vrede die eeuwigdurend is, als de innerlijke oorlog gewonnen is.
Waar haat en oordeel geen toegang meer heeft.
Jij, een Joodse vrouw midden in een wereld vol haat en dreiging.
Hebt in wat jij bent aangegaan, ingegaan, de antwoorden op alle wezenlijke levensvragen
vrijgemaakt, voorgeleefd.

Als ik je lees, dan lees ik je hart.
Een hart, zo puur, zo eerlijk.
Steeds weer een tot harmonie brengen wat je verward.
Niet eromheen, er dwars doorheen.
Je maakte vrij de ware Kracht.
Je ging niet opzij sloot je ogen niet.
Je bleef open, in deze meedogenloze tijd.
Hoe donker en uitzichtloos alles ook werd, je bleef zingen je eigen lied.

Een kwetsbaar mens, steeds weer neergeslagen.
Zoveel dat op je afkwam, ter verwerking, in het reine brengen.
Intens onrecht, dood, dreiging, zovele die toen zijn vermoord.
Je hebt alles gedragen.
Je ging t aan.
Je ging t in.
Je bleef midden in het leven staan.
Met alles erop en eraan.

Etty, je raakt me, je bezielt.
Je raakt mijn hart.
Je hebt in je leven hernieuwde zin gegeven aan wat toen zo ten diepste werd vernield.
Het vertrouwen in de goedheid van de mens.
Hoe kon een mens tot deze daden komen?
In jou geen haat slechts steeds weer, de intentie tot begrijpen,
het tot begrip komen, tot klaarheid komen was je enige wens.
Steeds kon zo weer het Licht bij jou vrij komen, en zo door je heen naar buiten stromen.

Een Joodse vrouw, met een Duitser als beste vriend.
Voor jou was er geen Jood, geen Duitser.
Er was voor jou,  geen vijand,
Je zocht  de kwetsbare mens,
diep binnenin  ieders verward hart.
 Hoe je Hart sprak, daaraan bleef je trouw.
Ongeacht,
de stemmen om je heen.
De Duitser moet je haten die zoveel mensen heeft afgeslacht.
Er was puur mededogen begrip bij jou als om jou heen het Licht verdween.

Och Etty, als ik in je ogen kijk,
zo’n mooie vrouw, ik had naast je gestaan.
Alles samen aan gegaan voor jou door het vuur gegaan.
Je eerlijkheid, je puurheid ontroert me, beroert mij
Midden in de oorlog, was jij vrij.
Midden in de oorlog, heb jij jezelf bevrijd.
Je woorden bevrijden, maken vrij wat staat buiten de tijd.
Voor wie ze kan ontvangen.
Dan mag er zijn een ont-moeting in warme verbondenheid.
Je woorden zijn een begroeting van het ware Leven,
van alle kluisters bevrijd.

Je woorden, ze brengen je zo dichtbij.
Innig dichtbij mij, mijn hart mijn wezen.
Dan kom ik thuis  als ik jouw woorden mag lezen.
Jouw leven, jouw beleven, jouw doorleven.
Zo leef je door bij mij, leef je door in mijn hart.
Door jouw weg te gaan, heb je zoveel gegeven.
Al heb je helaas je leven veel te vroeg over gegeven.
Overgegaan naar een nieuw leven een nieuw bestaan.

Dankbaar ben ik voor jou.
Ik dank jou, dat jij er was, dat jij er nog steeds bent,
in jouw woorden.
Een getuigenis, daarin een getuige mogen zijn, van
een waar helden-leven.
Je woorden hebben ze niet kunnen vermoorden.
En zo kunnen ze blijven spreken voor wie ze wil  beluisteren.
Voor wie wil voelen, het hart wil openen.
Een stralende Zon, die niemand meer kan verduisteren.
Eeuwig stralend, verwarmend, inspirerend.
Door alle tijden heen.
Er was een jubelen in de hemel toen jij verscheen.
En een diep verdriet toen jij weer veel te vroeg van deze aarde verdween.

Maar ik draag je in mijn hart. Je bent altijd bij me.
In warmte, in liefde.
Innig verbonden.
En ik zal blijven getuigen hoe mooi dat jij was.
Ja jij was waarlijk door de hemel gezonden.


Kagib

De uitgesproken woorden:


vrijdag 22 november 2019

Verbinding


Als je verbinding met de Liefde hebt wordt je daardoor gedragen en is alles Licht dat is gewoon Waarheid. Daar wordt je door vervuld, daarin vindt je rust, vrede, daar wordt je door beZield. 
Als dit niet zo is, je jezelf hiervoor afsluit, raakt je leven verkrampt wordt t een vechten, een overleven, een strijd, sluit je jezelf op. Als iemand defensief is, bazig, altijd maar aan t vechten is, willen winnen, is deze persoon echt niet gelukkig. Het is uiteindelijk een vechten tegen zichzelf, en dat is uitputtend. Dat maakt uiteindelijk ook weer ziek. Bang voor de liefde, want liefde maakt kwetsbaar, je hart durven openen. Kwetsbaar zijn betekent pijn gedaan kunnen worden. Zo hebben we allemaal die dubbele boodschappen waardoor zoveel verwarring ontstaat. Niets eenvoudig, omdat we gespleten zijn.
Zo zal er nooit een ervaren kunnen komen van een waarlijk onafhankelijk geluk, dat je gewoon Bent.
Tuurlijk hoeft het niet te betekenen als je relatie stukloopt of werk fout loopt dat je die Verbinding verloren hebt. Dit kan juist een uitwerking van deze Verbinding zijn, want leven vanuit Liefde kan grote gevolgen hebben. Maar uiteindelijk zal alles op zijn pootjes terecht komen, en van diepe betekenis mogen zijn. Het is de meest zekere Verbinding, de Verbinding met de Liefde in je hart.
Als er Liefde is, heb je in alle eenvoud lief. Hoef je niks voor te doen, het stroomt uit, wordt opgewekt. Je bent eenvoudig jezelf, hoeft niets te zijn. Je bent afgestemd op de ander op het leven, en alles kan zich op deze manier in volledige harmonie ontvouwen.
Dit straal je ook uit. Mensen voelen zich bij je op hun gemak. Ze hoeven niks, er wordt van hen gehouden, dat voelen ze. Dus de afweer verdwijnt en het grootste potentieel wordt zichtbaar. Zo kunnen we waarlijk elkaar helpen, elkaar inspireren door t vb te geven, te zijn, te leven.

Kagib

De uitgesproken woorden:


dinsdag 19 november 2019

Creatieve energieWat krijgt vorm door ons heen, in wat voor hoedanigheid dan ook?
Van waaruit ontstaat die vorm die uitdrukking?
Wat wordt zichtbaar door ons heen?
Kan alles zijn, maar de grootste uitdaging bestaat daarin dat de Geest dat de Liefde zich door ons heen kan uitdrukken, zichtbaar maken, vorm kan geven.
In een diepe afstemming, daarop afgestemd raken zal dit meer en meer mogen gebeuren.
Het is eigenlijk de hemel op de aarde in de aarde, in de vorm brengen.

Elk moment mag nieuw zijn, kan een nieuwe openbaring uitdrukking zijn. Het vorige moment gestorven. Als je Verbinding houdt met die Creatieve energie kan elk moment een pure goddelijke uitdrukking zijn. Wat een moment daarvoor nog vol betekenis en leven was kan n volgend moment weer anders zijn. Dat iets anders zich wil openbaren, zich wil vormgeven, uitdrukken. Daar voeling mee houden, dan kan de Goddelijke Energie door ons heen werken, kunnen we een waar instrument zijn. Dat is waarlijk Oorspronkelijk leven. Als wij er tussenin staan in een vast willen houden verdwijnt het ware leven, kristalliseert het, wordt het doods.
Elke innerlijke verandering werkt weer uit, de wereld kan zich dan ineens in een totaal nieuwe gedaante tonen, zo binnen zo buiten, alles energie.
Als je de Liefde doorlaat, zal alles waarlijk een Liefdes-open-baring zijn, een Liefdesuitdrukking. Steeds ruimer worden, steeds meer verdiepen, daar gaat t om, want de Liefde is uiteindelijk alomvattend.

Kagib

De uitgesproken woorden:


vrijdag 15 november 2019

keuzesWie is er vrij van haat en liefde?
Is er niet onvoorstelbaar veel waar we onze liefde aan geven, en wat vaak weer in haat of andere emoties kan omslaan?
Is dit niet de uiteindelijke zin van het leven om daar vrij van te worden. Zodat waarlijk de Liefde die geen tegenpool heeft kan vrij komen?
Het is een uitdaging om inzicht te krijgen in je voor en afkeuren, waar ze vandaan komen. Alles wat beladen is, geladen is, waar je vol van bent, waardoor er juist geen ruimte meer is voor dat wat is, de diepste zin der dingen. Waardoor je steeds weer uit je evenwicht wordt gehaald, heen en weer wordt geslingerd.

Tuurlijk moet je daarin tussendoor keuzes maken, maar t gaat erom van waaruit die keuzes? Wie maakt de keuze? Uiteindelijk is elk moment n keuze wat je doet en niet doet. Maar juist als je als t ware tot n soort van keuzeloosheid gekomen bent, alles stil geworden is van binnen. Als alle kleuring verdwenen is, alle invulling vanuit het ego, juist dan zal steeds in alle eenvoud de enig juiste keuze gemaakt worden. Niet jij kiest dan maar Het maakt de keuzes door jou heen. Het is dan nog slechts het volgen van de Stroom. Het is maar waardoor je bewogen wordt. Wie beweegt jou, waar kom je door in beweging? Van waaruit zet je je stappen. Daar inzicht in krijgen. Doorzien waar jij beweegt, en de betekenis hiervan. Deze bewegingen doorzien en je zo waar nodig er vrij van maken. Zo kan meer en meer de ware Beweging vrijkomen, en hoef je nog slechts te volgen.
De wortel van de dingen vinden, van alles vinden. Dit door aandacht, aanwezig zijn, naar binnen keren. Zo kan het Bewustzijn spreken en mag je tot inzicht en begrip komen en van daaruit bevrijding.

Kagib

De uitgesproken woorden: