dinsdag 25 oktober 2016

brandende vragenAls de ware innerlijke vragen, de echt brandende vragen vrijkomen is hierin geen enkele vrijblijvendheid. Die willen een antwoord krijgen wat het gevolg ook is. En die kunnen dan heel je wereld op zijn kop zetten, alles op zijn kop zetten.
Dat heeft het bij mij ook gedaan. Er was hierin bij mij ook geen voorbehoud, geen terughouding, geen schrik ook, nee dat antwoord moest komen. Anders kon ik niet door. In eerste instantie kon ik nog tegen de wereld vechten, was dat het antwoord, de aktie-periode maar ook dat was uiteindelijk niet meer voldoende want meer en meer voelde ik, ik bestrijd alleen symptomen, en ook dat kon ik uiteindelijk niet meer dragen, verdragen.

Ja, een fase van mijn leven, toen de innerlijke vragen meer en meer begonnen te branden was het moeilijk voor mijn familie vooral, het gezin waar ik uit kom. Op zich vond ik wel langere tijd lotgenootjes om me heen in allerlei fases waar ik doorheen ging. En als ik dan weer tot een ander beleven gekomen was, kwam ik weer in een andere groep, en weer een andere groep. Toen het spirituele pad op, ook daarin met veel groepen en vrienden contact gemaakt en weer losgemaakt weer verder gegaan. Nee, heb nooit moeite gehad met verandering, met loslaten.
Wat voor mij langere tijd geduurd heeft is het tot begrip komen over hoe mensen door kunnen leven in deze wereld terwijl die is zoals die is. Waarom anderen niet die brandende alles wegbrandende vragen hebben. Dat ieder gewoon hun leventje doorleeft terwijl er op dit moment zo'n mensonterende dingen plaatsvinden op grote schaal, ook in Nederland. Dus daar was ook langere tijd mijn energie op gericht, de machine tot stilstand krijgen.
Maar lastige is als er antwoorden komen brandt dit als t ware ook alle vuur weg, als je alles meer en meer waarlijk begrijpt. Alle boosheid bij me weggebrandt alle verdriet, alle pijn, alle verwarring noem t maar op. Dat waren allemaal belangrijke redenen voor daadkracht voor dingen doen, uitspreken.

Bij de meeste zijn er dus geen brandende vragen, is er een zich verschuilen achter van alles doen daar vol van zijn, daar geleefd door worden. Dit is uiteindelijk een heel fragiele basis van geluk, want het kan zo weggenomen worden, dus nooit echt vrij, altijd afhankelijk, angst dat alles weer anders zal zijn, daar weer jezelf in inkapselen enz enz.
Nu, mag ieder voor mij doen wat ie wil, en voor wie zich open stelt deel ik wat in me is in alle vrijheid, zonder verlangen of verwachting.
Als echt die innerlijke vragen intens,. Intens gaan branden.


Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/hvpFOsQqrl
Een reactie posten