vrijdag 4 mei 2018

bewogen deel 1Licht.
Het zonnelicht.
Warm, verwarmend.
Spel van licht met schaduw.
Liederen uitbundig gezongen uit vogelborstjes.
Dans van leven en beweging.
Kleurenspel, pril groen, bladerdans.
De natuur spreekt tot mij,
beweegt mijn hart.

Voortdurende verandering van en in de levensstroom.
Leven en dood,
sterven en weer opstaan.
Pijn en heling.
Zwakte en kracht.
Opgegeten worden en nieuwe baring.
De vergankelijkheid oplossend in de Eeuwigheid.

De mens speelt zijn spel.
Soms of vaker een onmenselijk spel.
Onmenselijke taferelen die zich afgespeeld hebben en zich blijven afspelen.
De Ziel machteloos roepend, elk moment zich uitsprekend.
Maar als er geen ontvankelijk hart of luisterend oor is,
dan speelt zonder mededogen de haat vanuit een blind zijn, zijn spel.
In onmacht en verbijstering een schreeuw van pijn,
een niet begrijpen hoe een mens tot zoiets in staat kan zijn
De dood zonder opstanding.
Het doden van de ziel,
In het bloed gesmoord.
Het verliezen van de verbinding met het Hart,
waardoor men harteloos wordt.
Kil en koud de daden doet,
alsof het gewoon is om te vernietigen te doden.
Honderden, duizenden, miljoenen mensen met een warm kloppend hart,
Trillend, verlangend leven,
tot stilstand gebracht.
Verblind geworden door de ervaring,
daden zonder Geweten,
waarin het Geweten gesmoord is in het denken te weten,
het niet meer willen weten.
Waarin het medegevoel niet meer kan/mag spreken,
op slot gezet is, voor bepaalde mensen die niet passen.
niet mogen leven, voor wie het niet waard is om te leven,
aan wie geen waarde wordt toegekend, als waardeloos geacht worden.

De mens doet wat die doet,
en heeft zoveel gedaan wat niet te bevatten is.
Moord, dood van ziel en lichaam.
Dat wat ruim 60 jaar geleden gebeurd is.
Toen vrouwen, kinderen en mannen opgesloten werden.
Opeengestapeld, en uiteindelijk vernietigd,
vergast, verast, uitgeroeid omdat ze als minderwaardig niet levenswaardig geacht werden.
De onmenselijkheid die opstaat als het Geweten gesmoord is.
De koude kilheid van het gesloten hart.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/NgsVPK2ejR
Een reactie posten