dinsdag 8 mei 2018

volgen
Als je bewustzijn, het Licht op dat wat is mag schijnen, en alles wat verward is, diffuus is, alle turbulentie, alle verwarring, alle beelden mogen verdwijnen. Als alles wat van het verleden is mag verdwijnen, alles wat oud is.
Dan mag t leven, elk nieuw moment, als nieuw omarmt worden, ont-moet worden, ervaren, beleeft worden.
Elke ont-moeting met een medemens alsof je hem/haar nog nooit ontmoet hebt. Steeds weer alles nieuw en sprankelend en bruisend. Steeds weer een proces van sterven en opstanding, elk volgend moment.
Dan kan de Schepping losbarsten, en zich openbaren. De Eeuwige Schepping, de Eeuwig zich vernieuwende Schepping.
Uiteindelijk blijft er een Stroom over, als alles verstild is. Alle beladenheid, alle voor en afkeur, alle eigenwilligheid verdwenen is.
Dan blijft er een heldere richting waar de Stroom heen wil.
En die hoef je slechts te volgen.
In alle eenvoud.

Omdat we deze Stroom niet volgen, maar onze eigen stroom, raken we vaak verstrikt in conflicten, verwarring, omdat we niet in harmonie zijn met het Zijn, met de Kosmos. Omdat we een deeltje willen blijven, onze eigen zin willen doen, onze stroom willen volgen naar eigen voor en afkeur.
Maar diep binnenin blijft het Weten, het Licht zich kenbaar maken, elk moment. En de 'Stem' hiervan kunnen we horen als we ten diepste door ons heen laten gaan dat wat is, wat nu is, al is er conflict en verwarring. Op dat moment is de Oplossing daar, als we willen luisteren, diep in onszelf willen luisteren. Je Weet het dan. Je Weet het met je hele wezen, met alles wat je hebt. Dan kan een schok van her-kenning, van inzicht komen, waardoor het conflict oplost, verdwijnt.
Dit Zien kun je niet met je denken. Dit kan slechts met alles wat je hebt. Zien wat is, zonder invulling, voor of afkeur, gewoon de feiten laten spreken.
Het betekent eigenlijk jezelf doorzien.
Dwars door je zelf heenkijken.
Al je afleidingsmanouvres, al je denkspelletjes, je camouflage, je jezelf overeind houden, je beschermen, alle egospelletjes.
Nietsontziend, jezelf doorzien.
Brrrr daar is t ego doodsbang voor, maar ook dit kun je doorzien met t Bewustzijn. Jezelf ontmaskeren daar komt t op neer.
Jezelf vrijmaken van jezelf, zodat er waarlijk Vrijheid en vervulling zal zijn. De strijd voorbij zal zijn, het overleven, en waarlijk de Liefde op kan bloeien.


Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/umkUVTBHHt
Een reactie posten