woensdag 25 augustus 2010

het Heilige afsluiting

Men kan zich opmaken om het aan te vallen en het onder te brengen, maar het is alles tevergeefs. Onverstoorbaar is het te midden van een wereld vol ergernissen, lijden en verschrikking. Het is het enige waarvan de glimlach niet weggestreken worden kan en waarvoor honden en zwijnen de aanbidding niet kennen. De aanbidding voor het lachen van het heilige, voor de vreugde Gods, voor de alzaligheid van de liefdelichtschijn. Niet de mens is heilig en hij zal het ook nooit worden. Maar het leven is het, het leven in zijn oorsprong, waaruit in stille verborgenheid het eeuwige, ononderbroken stromen opwelt, en waaraan de mens allerinnigst en bewust deel kan hebben in een weten, dat hem hier op deze wereld, in dit uur, geopenbaard kan worden.

Wat zou er gebeuren, als een mens het zwijn daarmede kon aanraken? al was het maar even. Dat hij het met deze liefde streelde? Jezus waarschuwt: Doe het niet. Het zal zich omkeren en u verslinden willen. Het zal u vervolgen op al uw wegen en het zal niet verdragen kunnen, dat het in u is. Dat kan het niet begrijpen en het vreest het ook. Het zal u willen onderwerpen en vernietigen, als ge er niet aan gehoorzaamt. Overal en te allen tijde zal het op u loeren om niet het heilige - dat kent het niet - maar om u te vertreden en zijn gezag aan u op te dringen. Zo met de zwijnen, zo met de honden.
Natuurlijk hebben we niets tegen zwijnen en honden. Integendeel. Zonder nu in het moderne 'love in' te vervallen, geloof ikdat men het op prijs zal stellen, als een mens vriendelijk voor dieren is. Maar het heilige! Dat is niet alleen maar mensenvriendelijkheid en dierenbescherming. Het heilige brandt en verteert en kan niet als een gerecht opgediend worden waarvan men maar te nemen heeft. Ach, de verzuchting: Hoeveel heb ik u nog te zeggen en hoe weinig kunt ge het verdragen! En daarin ligt de grote moeilijkheid. Wij mensen zijn nog te veel de dieren gelijk, dat het heilige ons niet het hart zal afbranden. En wie zal dat nu kiezen? Daarom zet een mens het als een kaars op de kandelaar en laat het stil schijnen. En wie ernaar wil zien die doet het naar zijn verlangen.


Barend van der Meer

De uitgesproken woorden:

http://www.megaupload.com/?d=RHE5Q8YQ
Een reactie posten