zondag 29 augustus 2010

het innerlijk Koninkrijk

zoek eerst het Koninkrijk en alle dingen zullen u toegeworpen worden.

Als je dat Koninkrijk gevonden hebt, binnenin, dan heb je alles.
Maar voor t verstand is dit niet te bevatten, in verbinding met ons emotieleven, alles wat van de dualiteit is.
Belachelijk, om te lachen zal t verstand zeggen, onzin.
En toch het is er, als Het in het hart ontvangen kan worden.
Of beter gezegd als het hart zich wil openen voor Het.
Een wereld die alomvattend is. Een Bewustzijn die deze wereld omvat met Liefde en begrip en toch niet van deze wereld is.
We kunnen het pas horen als we naar ons hart willen luisteren, naar Het willen luisteren. Als we meer en meer verstillen, alles verstild tot stilte wordt. Alles leeg gemaakt, alle opwinding wegzinkt in deze stilte.
Geen stemmen van entiteiten of allerlei wezens, maar onze eigen Stem. De Stem van onze Essentie, van de Kern, van ons Wezen. Dat wat waarlijk Wezenlijk is en waarmee alles verwezenlijkt zal worden. Dat wat in potentie mogelijk is.
We zullen het Zien, we zullen het Weten.
Dit zal zijn een waarlijk helder Zien.
Als alle verkleuringen verdwenen zijn, alle beelden, alle invullingen, alle vooringenomenheid.
Als wij verdwenen zijn, wat we denken te weten, denken te zijn.

Als alle beladenheid, alle bepaaldheid, alle geladenheid, alle sterke voor en afkeur verdwenen is. Als opgestaan is een gelijkmoedigheid, een zachtmoedigheid, dan kan de stem van God gehoord worden. De Stem van dat wat wij werkelijk Zijn, wat in potentie mogelijk is. Dan zullen we een uitdrukking worden van het Goddelijke het pure, het zuivere Liefdezijn. In Vrijheid, in het Weten, in alles over gegeven hebben, alles.
Niets meer weten, niets meer kunnen, en daardoor kan het Weten spreken en gedaan worden wat gedaan wil worden in volledige harmonie en eenvoud.
Helemaal leeg geworden zijn van onszelf en daardoor vol-ledig kunnen worden.

Als deze aanraking ooit heeft mogen plaatsvinden, als een bliksemflits dan zal alles anders zijn.
Dit is de ommekeer.
In vergelijking hiermee is de rest nietszeggend en flets, het spel van deze wereld.
En toch ben je dan zonder oordeel en speel je het spel mee, met Liefde, uit Liefde, in betrokkenheid, in verbondenheid. Maar je bent niet meer van het spel. Jouw wereld is zonder beeld, zonder geluid, is helemaal leeg is puur energie en daarin is het vervuld. Van daaruit wordt de rest vervuld in deze Verbinding in dit Zijn. Zonder Dat is er niets meer, stopt het leven, wordt alles nietszeggend. Maar met Dat is alles vibrerend, vol leven, vreugde, sprankelend, steeds weer nieuw, een groots avontuur.
Zo kun je de brug bouwen en alles zal tot Licht worden. Alles zal versmelten in de Liefde.


Kagib

De uitgesproken woorden:

http://www.megaupload.com/?d=N7B0IUSV
Een reactie posten